top of page
11.png
EĞİTİMLERİMİZ

FİNANS VE FİNANS YÖNETİMİ 

Eğitimin Amacı

Temel finans bilgisi temeli ile,  finansal bilgileri yorumlayıp doğru analiz ederek, doğru kararlara ulaşmayı sağlamak. 

Hedef Kitle

Satış Ekipleri 

Kredi ürünlerini pazarlayan,

Risk analizi ve kredi değerlendirmesi yapan, 

Müşteri ve sektör risklerini izleyen,

Kredi kararını oluşturan,

Kredi değerlendirmesi konusunda bütünsel düşünmesi gereken kişiler.

 

 

 

RİSK ANALİZİ OYUNU 

 

Eğitimin Amacı

Katılımcıların; risk farkındalığını yaratmak. Risk analizini doğru yapabilmeleri, tespit etmeleri ve sonuçlarını ön görebilmelerini  sağlayarak bütünsel bakışı oluşturmak.

Hedef Kitle

Satış Ekipleri 

Kredi ürünlerini pazarlayan,

Risk analizi ve kredi değerlendirmesi yapan, 

Müşteri ve sektör risklerini izleyen,

Kredi kararını oluşturan,

Kredi değerlendirmesi konusunda bütünsel düşünmesi gereken kişiler.

KREDİ KARAR SİMÜLASYONU 1 – KEPSİM®

 

Eğitimin Amacı

Katılımcıların; kredi değerlendirmesi yaparak, kredi koşullarını oluşturup kredi kararı vermeleri, bu kararları analiz etmeleri ve bankaya en yüksek kar  sağlayacak şekilde kredinin kullandırımını sağlamaları.

Hedef Kitle

Kredi ürünlerini pazarlayan,

Risk analizi ve kredi değerlendirmesi yapan, 

Müşteri ve sektör risklerini izleyen,

Kredi kararını oluşturan,

Kredi değerlendirmesi konusunda bütünsel düşünmesi gereken kişiler.

KREDİ KARAR SİMÜLASYONU 2 – KEPSİM®

Eğitimin Amacı

Katılımcıların; ilk modülde elde ettikleri edinim ve kazanımların geliştirilmesi, bunun yanı sıra kredi kültürü oluşturulmasının kredi riski yönetiminde iyi ve  kaliteli kredi için öneminin kavranması.

Hedef Kitle

Kredi ürünlerini pazarlayan,

Risk analizi ve kredi değerlendirmesi yapan, 

Müşteri ve sektör risklerini izleyen,

Kredi kararını oluşturan,

Kredi değerlendirmesi konusunda bütünsel düşünmesi gereken kişiler

SUNUM TEKNİKLERİ

Eğitimin Amacı

Bu eğitim ile katılımcıların; topluluk önünde ya da bire bir yapılacak ikna gücü yüksek ve etkin bir sunum hazırlamak, bu sunumun dinleyicilerin ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap vererek eyleme geçmesini sağlamak konusunda katılımcıların gelişimine katkıda bulunmak  amaçlanmaktadır.

Hedef Kitle

Mesleki sunum yapması gereken herkes.

KREDİ SUNUM TEKNİKLERİ WORKSHOP

Eğitimin Amacı

Bu eğitim ile katılımcıların; kredi komitesi ve benzeri ortamlarda yazılı ve sözlü sunumu en kısa sürede ve en mükemmel haliyle yapmalarını sağlamak  amaçlanmaktadır.

Hedef Kitle

Şube yöneticileri,

Şube/genel müdürlük satış/pazarlama personeli, 

Kredi ekipleri.

KREDİ PAKETİ YAZIM TEKNİKLERİ

Eğitimin Amacı

Bu eğitim ile katılımcıların etkin ve anlaşılır bir şekilde kredi paketi yazması amaçlanmaktadır.

Hedef Kitle

Kredi paketi hazırlayan personel

KREDİ ANALİZİ

Eğitimin Amacı

Bu eğitim ile katılımcıların kredi sürecinin doğru kredilendirmedeki önemini kavramaları,  temel kredi analizi ile ilgili genel bilgileri öğrenmeleri, bu bilgilerin sürece uyarlanması ve  bunun öneminin kavranması amaçlanmaktadır.

Hedef Kitle 

Kredi ürünlerini pazarlayan,

Risk analizi ve kredi değerlendirmesi yapan, 

Müşteri ve sektör risklerini izleyen,

Kredi kararını oluşturan,

Kredi değerlendirmesi konusunda bütünsel düşünmesi gereken personel

HIZLI FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ

 

Eğitimin Amacı

Bu eğitim ile katılımcıların finansal verileri hızlı bir şekilde anlayıp analiz etmeleri ve yorumlamaları  amaçlanmaktadır.

 

Hedef Kitle

Tüzel kredi analizi yapan tüm personel

KREDİNİN ABC’si (TEMEL KREDİLER)

Eğitimin Amacı

Bu eğitim ile katılımcıların;

Kredilerin temel tanımlarını anlamaları, yasal düzenlemeler ve uygulama arasındaki ilişkileri kurabilmeleri, teminat-kredi ilişkisini ortaya koyabilmeleri, kredi sürecinde temel bilgileri öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Hedef Kitle

Temel kredi bilgisine ihtiyaç duyan personel

ERKEN UYARI SİNYALLERİ

Eğitimin Amacı

Bu eğitim ile katılımcıların kredi sorunlu hale gelmeden önce etkin izleme yaparak sorunlu krediyi önleme yetkinliklerinin geliştirilmesi  amaçlanmaktadır.

Hedef Kitle

Şube ve Krediler Ekipleri

İŞİNİZİ 3 DAKİKADA NASIL ANLATIRSINIZ?

Eğitimin Amacı

Bu eğitim ile katılımcıların, asansör tekniği ve pitch deck formatı ile problemden iş modeline kadar adım adım sonuç odaklı bir şekilde anlatıp, sunumunu hazırlayabilmeleri ve sunabilmeleri amaçlanmaktadır. 

Hedef Kitle

Proje yönetimi, strateji planlama, yönetim ekiplerine sunum yapanlar, girişimciler, kuluçka merkezleri

bottom of page