top of page
 • Finans ve Finans Yönetimi – Sertifika Programı
  Eğitimin Amacı: Yeni finans becerisi kazanmak ve finans becerilerinizi geliştirmek. Eğitimin İçeriği: Finansal Tablo Okuma- Bilanço ve Gelir Tablosu Kalemlerinde dikkat edilmesi gerekenler Finansal Oranların Yorumlanması Firma Faaliyet Döngüsü Yönetimi ve Kaynak İhtiyacı belirleme Örnek Olay Çalışması Maliyet Yönetimi ve Başabaş Analizi Firma Değerleme Yöntemleri Kredi Sunum Tekniği-Pitching
 • KEPSİM Kredi Karar Simülasyonu 101
  Eğitimin Amacı: Katılımcıların; kredi değerlendirmesi yaparak, kredi koşullarını oluşturup kredi kararı vermeleri, bu kararları analiz etmeleri ve bankaya en yüksek kar sağlayacak şekilde kredinin kullandırımını sağlamaları. Eğitimin İçeriği: Piyasa verileri ve banka bilgileri analizi Örnek olay çalışmaları Finansal tabloların incelenerek oluşan ya da oluşabilecek risklerin analiz edilmesi Finansal olmayan verilerin değerlendirilmesi Kredi talebinin değerlendirilmesi ve kredi kararının verilmesi Simülasyona kredi kararının girilmesi ve sonuçların izlenmesi Kararlar ve sonuçların analizi
 • KEPSİM Kredi Karar Simülasyonu 102
  Eğitimin Amacı: Katılımcıların; KEPSİM 101 modülünde elde ettikleri edinim ve kazanımların geliştirilmesi, bunun yanı sıra kredi kültürü oluşturulmasının kredi riski yönetiminde iyi ve kaliteli kredi için öneminin kavranması. Eğitimin İçeriği: Kredi Analizi Kredi Analizinin Önemi Kredi Değerlendirmede Campari Metodu Kredi Analizinde Yönetim Performansını İnceleme Finansman Gereksinimlerinin Tespiti Kredi Kültürü Örnek olay çalışmaları
 • Kredi Paketi Yazma Teknikleri
  Eğitimin Amacı: Bu eğitim ile katılımcıların etkin ve anlaşılır bir şekilde kredi paket yazmasıamaçlanmaktadır. Eğitimin İçeriği: Firma ziyaret öncesi yapılacak hazırlıklar Firma ziyaretinde temin edilecek bilgiler/belgeler Kredi paketi yazımı Finansal olmayan veriler Finansal veriler Kredi analizi ve sonuç yazma Örnek kredi paket yazma
 • Hızlı Finansal Analiz Teknikleri
  Eğitimin Amacı: Bu eğitim ile katılımcıların finansal verileri hızlı bir şekilde anlayıp analiz etmeleri ve yorumlamaları amaçlanmaktadır. Eğitimin İçeriği: Bilanço ve Gelir tablosu nedir? Finansal analizde kullanılan teknikler Dikey ve Yatay Analiz Oran Analizi Örnek uygulamalar Pop-up quizler ile geri bildirim Türkiye’de ve dünyada finansal analiz yaklaşımları
 • Kredinin ABC’si (Temel Krediler)
  Eğitimin Amacı: Bu eğitim ile katılımcıların; Kredilerin temel tanımlarını anlamaları, Kredilerin tanımları, yasal düzenlemeler ve uygulama arasındaki ilişkileri kurabilmeleri, Teminat-kredi ilişkisini ortaya koyabilmeleri, Kredi sürecinde temel bilgileri öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Eğitimin İçeriği: Kredinin Tanımı Kredilerin Banka Bilançolarındaki Payı Kredilerin Temel Unsurları Kredilendirme İlkeleri Kredilerle İlgili Yasal Düzenlemeler Kredilerin Sınıflandırılması Kredi Türleri Kredi Teminatları Kredilendirme Süreci
 • Kobiler için Finans ve Yönetim
  Eğitimin Amacı: KOBİ yöneticilerinin finansal farkındalığını artımak. Eğitimin İçeriği: Bilanço ve Gelir Tablosu-Analiz Bakış Açısı Aktiflerim Verimli mi? Karlılık mı, Likidite mi? «Borç Yiğidin Kamçısı!» Başa Baş Analizi Bankaların Bakış Açısı Kur Riskinin İzlenmesi
 • Kurumsal Finansal Okur Yazarlık
  Eğitimin Amacı: Bu eğitimi tamamladıktan sonra, katılımcılar genel finansal bilgi ve kararlarının işlevsel alanı dışındaki etkileri hakkında derinlemesine bir anlayış kazanmış olacaktır.Dersin içeriği, finans uzmanı olmayan bir perspektiften finansın seçilmiş yönlerini içerir. Örnekler ve uygulamalar ile interaktif bir eğitim içeriği bulunmaktadır. Eğitimin İçeriği: Finans ve Muhasebenin Temelleri Maliyet (Maliyet hesaplama yöntemleri, Maliyetlerin dağıtılması, Başabaş analizi, Fiyatlama) Finansal Oranlar Değerleme Yöntemleri
 • Sunum Becerileri
  Eğitimin Amacı: Bu eğitim ile katılımcıların; topluluk önünde ya da bire bir yapılacak ikna gücü yüksek ve etkin bir sunum hazırlamak, bu sunumun dinleyicilerin ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap vererek eyleme geçmesini sağlamak konusunda katılımcıların gelişimine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Eğitimin İçeriği: Başarılı Sunum Kültür ve İletişimin Sunuma Etkisi Sözlü ve Yazılı Anlatım Becerileri Sunum Hazırlama Araçları (Power Point, Canva, Prezi…) Sunum Atölyesi
 • Kredi Sunum Teknikleri Atölyesi
  Eğitimin Amacı: Bu eğitim ile katılımcıların; kredi komitesi ve benzeri ortamlarda yazılı ve sözlü sunumu en kısa sürede ve en mükemmel haliyle yapmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Eğitimin İçeriği: Kredi Pitching Örnek Kredi Sunumları Kredi Sunumu Hazırlama Çalışmaları (Grup Çalışması) Kredi Komitesi’ne Sunum Yapma Kredi Sunumlarının Değerlendirilmesi
 • Pitching (Türkçe/İngilizce)
  Eğitimin Amacı: Sunumların çok sık kullanıldığı günümüzde, basit bir teknik ile en kısa sürede, en etkili, ve sonuca ulaştıran bir sunum hazırlayarak hem sunumların daha çok dinlenmesini hem de daha çok hedefine ulaşmasını sağlamak için bir teknik olan «Pitching» ile nasıl sunum hazırlanacağı aktarılacaktır Eğitimin İçeriği: «Pitch» nedir?-Tanım, örnekler, farklı sektör uygulamaları, etkisi, önemi Adım Adım Pitching-Pitching adımları ve örnekleri Pitching Türleri Sunum teknikleri Yazılı iletişim Pitching Uygulama
 • Start Up 101 Pitching (Türkçe/İngilizce)
  Eğitimin Amacı: Bu eğitim ile, girişimcilik hakkında bilgi ye ve bir iş planının nasıl oluşturulacağına dair bir bakış açısı ve fikirlerin girişime dönüştürülmesi için bir yol haritası aktarılmaktadır. Eğitimin İçeriği: Türkiye Startup Ekosisteminde Öne Çıkanlar İş Tasarımı ve İş Planı Fikri Doğrulama& Strateji Kanvas ve Benzersiz Değer Önerisi Yatırımcı Türler Para Takibi ve Risk Analizi Ekibin Önemi
 • Webinar&Seminer
  Değişen Küresel Ekonomik Koşullar Altında Finansman İş Hayatının Geleceği Kurumsal Eğitim Trendleri Ve Büyük İstifa Çoklu Kriz Ortamında Çevik Dijital Dönüşüm Bankacılıkta Dijital Dönüşüm - Nasıl Başarılı Olduk? Hangi Konularda Yanıldık? Dijitalleşen İş Dünyasında Sürdürülebilir İş Modeli Kurmak Müşterinizle Birlikte Düşünmek Ve Gelişmek Finansallara Hizmet Eden Müşteri Deneyimi İhracata Devam Edebilmek İçin - Avrupalı Müşterilerin Gözünde Sürdürülebilirlik
 • Kurumsal Analiz Raporları
  Finansal tablolar, denetim raporları ile birlikte, finansal bilgiler ve analizlerini yapıyoruz, şirkete ait finansal olmayan bilgiler ile birleştiriyoruz. •Şirketlerinizin sektör içindeki konumu, •Rekabet analizleri, •Yönetim, insan kaynağı ve süreçler konusunda detaylı çalışmalar yapılması. •Şirketiniz, müşterileriniz veya bayiileriniz için bu çalışma ile rekabet içerisinde yerinizin sağlama alınması.
 • Finansal Mentorluk
  •Finansal tablo analizi ve sunumu •Nakit akışı oluşturma ve nakit ihtiyacını öngörme •Banka ve diğer finans kuruluşları ile görüşmeye hazırlık •Yeni yatırım analizi ve takibi •Yıllık ve dönemsel bütçe oluşturma •Pazarlama stratejisi oluşturma ve satış performansının strateji doğrultusunda gerçekleşmesini sağlamak •Pazarlama ve satış raporlama sistemi oluşturma
 • Süreç Danışmanlığı
  •Şirketinizin süreçlerinin gözden geçirilmesi •Regulasyon uygunluğu kontrolü •Yeni süreç önerileri hazırlanması •Süreçlerin çizilmesi
 • Kurumsal Doküman Oluşturulması
  •Süreçlerve görev tanımlarına uygun Politika, Prosedür dökümanlarının hazırlanması •Operasyonel tüm süreçlerin dokümante edilmesi
bottom of page